Kredyt dla firm staje się coraz trudniejszy – jakie są alternatywy?

finansowanie dla firmy

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz rzadziej sięgają po zewnętrzne finansowanie, a zdobycie kredytu staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w nadchodzącym kwartale można spodziewać się zaostrzenia warunków udzielania kredytów dla sektora MŚP. W tej sytuacji firmy poszukujące finansowania muszą rozważyć inne alternatywy.

W drugiej połowie 2022 roku popyt na kredyty i pożyczki w sektorze przedsiębiorstw był głównym czynnikiem napędzającym rynek. Zgodnie z danymi Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, był to jedyny obszar, w którym odnotowano wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak obecnie sytuacja wygląda inaczej, o czym świadczą wyniki najnowszego badania rynku kredytowego przeprowadzonego przez NBP. Badanie to wskazuje na kontynuację spadku popularności kredytów dla przedsiębiorstw od początku roku, szczególnie wśród małych i średnich firm. Dodatkowo, wszystkie banki zapowiedziały zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów we wszystkich kategoriach w drugim kwartale tego roku. Zmiany dotyczą głównie sektora MŚP w przypadku kredytów dla firm.

Obecnie kredyt jest nie tylko droższy, ale też coraz trudniej go uzyskać. A to nie koniec przeszkód. Starania o finansowanie tego typu mogą podjąć wyłącznie firmy z kilkuletnim stażem i stabilne finansowo, których obrót przekłada się na wystarczającą zdolność kredytową – tłumaczy Kamil Nowak, Head of Sales w Transcash.eu – Kryteria wstępne w przypadku usługi faktoringu są łagodniejsze – sfinansowanie faktury nie wymaga zdolności kredytowej ani długiego stażu działalności.

Faktoring jako alternatywa dla kredytu

W Polsce finansowanie faktur nadal jest stosunkowo niszową usługą, ale jej popularność systematycznie rośnie. Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku skorzystało z niej ponad 22 tysiące firm, a obroty usługodawców sięgnęły 114 milionów złotych (dane Polskiego Związku Faktorów).

Zobacz także: Jakie pułapki mogą czekać na przewoźników w umowach? >>

Faktoring pozwala na natychmiastowe odzyskanie pieniędzy z faktury już w dniu jej wystawienia. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne, gdy firma czeka na środki przez długie terminy płatności, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu dni. Cały proces, od zgłoszenia po wypłatę, odbywa się zwykle online, a finansowanie może dotyczyć zarówno pojedynczych faktur, jak i kilku faktur jednocześnie.

Finansowanie faktur zapewnia firmom stałe wpływy na konto i chroni przed utratą płynności, przy stosunkowo niskim koszcie w porównaniu do standardowych kredytów. Według raportu GrantThornton “Wpływ podwyżek stóp procentowych na koszty finansowe przedsiębiorstw w Polsce”, średnie oprocentowanie kredytów firmowych wyniosło w połowie 2022 roku 8,7%, co stanowi najwyższą wartość od 14 lat. Natomiast prowizje za usługi faktoringowe są z reguły kilkukrotnie niższe.

Faktoring jest usługą niezależną od wzrostu stóp procentowych, a finansowanie jest ściśle powiązane z fakturami, jakie wystawiają przedsiębiorcy – komentuje ekspert – Prowizja w przypadku usług tego rodzaju zwykle waha się od około 3 do 7%, natomiast w faktoringu pełnym, pozwalającym finansować wszystkie faktury w relacji z wybranym kontrahentem, opłatę zazwyczaj można negocjować.

Leasing niezmiennie na topie

Inną popularną formą finansowania dla firm, zwłaszcza w sektorze transportu, jest leasing. W 2022 roku leasing korzystało odpowiednio 29% małych i 38% średnich przedsiębiorstw, jak wynika z raportu “Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych 2022” przygotowanego przez Indicator i ZBP.

Choć rynek leasingu w Polsce jako całość nie wykazał znaczącego wzrostu rok do roku, to zauważono duże wzrosty w finansowaniu samochodów ciężarowych. Łączna wartość sfinansowanych pojazdów tego typu w 2022 roku wyniosła 21 535 milionów złotych, co stanowi ponad 11-procentowy wzrost w porównaniu do 2021 roku. Ciągniki siodłowe stanowiły ponad połowę tej kwoty, naczepy i przyczepy 24%, a pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony 20%.

Eksperci Polskiego Związku Leasingu prognozują, że rok 2023 będzie czasem znaczącego wzrostu, który może sięgnąć nawet 9% dla całego sektora. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu będą firmy z sektora MŚP, które stanowiły aż 69% klientów leasingu w 2022 roku.

Leasing jest bardziej dostępny niż kredyt i umożliwia ograniczenie inwestycji w środki trwałe, takie jak pojazdy czy sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Jednak warto pamiętać, że leasing również może być podatny na zawirowania gospodarcze. Eksperci z Santander Leasing oszacowali, że w 2022 roku raty nowo zawieranych umów leasingowych były średnio o 35% wyższe w porównaniu do już istniejących umów. Ponieważ ceny przedmiotów leasingowych korelują z inflacją, mogą pozostać wysokie do momentu, gdy inflacja sama w sobie nie spadnie.

Jakie finansowanie dla firmy wybrać?

Wybór odpowiedniej formy finansowania dla firmy zależy od jej indywidualnych potrzeb.

– Faktoring zapewnia stałe i regularne wpływy na konto, dzięki czemu ułatwia utrzymanie płynności finansowej i pokrycie bieżących wydatków – mówi Kamil Nowak – Przy wyborze faktora warto zwrócić uwagę na to, czy wypłaca pełną kwotę brutto faktury i jak kształtują się opłaty za usługi dodatkowe, takie jak zwiększenie limitu czy windykacja należności.

Kredyt jest rozsądnym wyborem, gdy firma potrzebuje większej, jednorazowej gotówki, na przykład na inwestycje. Warto jednak pamiętać, że każdy bank ma nieco inny sposób oceny zdolności kredytowej, dlatego warto porównać oferty. Mimo wyższych rat, ogólny koszt finansowania może być niższy w przypadku krótkoterminowego kredytu, dlatego jest on najpopularniejszy wśród przedsiębiorców.

Leasing, z kolei, jest korzystny, ponieważ przedsiębiorca nie musi inwestować w zakup środków trwałych potrzebnych do prowadzenia działalności. W przypadku wyboru leasingodawcy kluczowe są warunki, takie jak wysokość wkładu własnego, okres spłaty i zasady ewentualnego wykupu.

Nie ma przeszkód, aby finansować działalność przedsiębiorstwa z różnych źródeł. Kredyt może być udzielony firmie o stałych dochodach, a faktoring pozwala utrzymać regularność wpływów dzięki szybkiemu finansowaniu wystawianych faktur. Dodatkowo, faktoring nie wpływa na zdolność kredytową firmy, co może być istotne przy staraniu się o inne formy finansowania. Stałe wpływy są również pomocne w regulowaniu zobowiązań wynikających z leasingu.

Źródło:
Transcash

Related posts

Leave a Comment