3 września – Dzień Wieżowców

Posadzki

Jakie posadzki sprawdzają się na parkingach drapaczy chmur?

  • Porady ekspertów Flowcrete na bazie prestiżowych realizacji w biurowcach przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, tworzących sylwetkę miasta.
  • Posadzki parkingowe Deckshield zostały wykonane na łącznej powierzchni ponad 200 tys. m2 w biznesowym centrum stolicy, powstającym na Woli.

W przypadku parkingów w budynkach wysokich (o wysokości 25÷55 m) i wysokościowych (powyżej 55 m) systemy posadzkowe są dostosowane do specyficznych układów konstrukcyjnych i warunków użytkowania. Eksperci marki Flowcrete, producenta i dostawcy materiałów oraz technologii posadzek żywicznych, zastosowanych m.in. w Warsaw Spire (projekt: M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners i Polsko-Belgijska Pracownia Architektury – Projekt), Q22 (projekt: Kuryłowicz & Associates), Warsaw Hub (projekt: AMC – Andrzej M. Chołdzyński), podpowiadają, jakie rozwiązania posadzkowe sprawdzają się w nowoczesnych drapaczach chmur.

1. Posadzki o wysokiej zdolności mostkowania zarysowań podłoża na poziomach pośrednich

Budynki wysokie i wysokościowe mają zazwyczaj konstrukcję opartą na systemie trzonowym lub trzonowo-szkieletowym. Trzon, usytuowany centralnie lub asymetrycznie, mieści komunikację pionową, w tym windy i klatki schodowe oraz instalacje, a przy tym pełni podstawową funkcję konstrukcyjną. W systemie trzonowo-szkieletowym, najczęściej stosowanym w wieżowcach w Polsce i w Europie, obciążenia przenosi zarówno trzon, jak i szkielet, np. siatka słupów.

Posadzka przemysłowa, parking
Posadzka przemysłowa – The Dubai Mall ZEA Deckshield,
Fot. Flowcrete

Parkingi usytuowane w części podziemnej zazwyczaj wykraczają poza obręb budynku, a zdarza się nawet, że zajmują cały obszar działki. W najbardziej popularnej siatce konstrukcyjnej garaży odległość między słupami wynosi 7,5 m, czyli mieści trzy szerokości standardowych miejsc postojowych. Taki układ podpór w połączeniu z ciągłym odkształcaniem się konstrukcji wysokościowej spowodowanym działaniem wiatru, intensywnym ruchem pojazdów i wywoływanymi przez nie drganiami, sprawia, że w płytach stropowych garaży często powstają zarysowania. Jest to zjawisko normalne, przy czym musi mieścić się w dopuszczalnych granicach normowych, wg Eurokodu 2 jest to 0,3 mm lub 0,2 mm w zależności od przyjętej klasy ekspozycji betonu. Jednocześnie wszelkie uszkodzenia posadzki są potencjalnymi miejscami korozji, a zbierające się w nich zanieczyszczenia w połączeniu z wodą i solami odladzającymi mogą doprowadzić do degradacji płyty betonowej.

Zobacz również:
http://architektura.info.pl/2021/09/01/mala-lazienka-w-wielkim-stylu-przewodnik-po-kolekcjach-plytek-opoczno-na-niewielkie-metraze/

W przypadku kondygnacji pośrednich garaży poziemnych posadzka musi mieć właściwości gwarantujące przekrycie głównie rys statycznych w klasie A2 (rozwartość rysy 0,25÷0,5 mm). Ten warunek zapewniają trzywarstwowe posadzki poliuretanowe o grubości 1,5 mm, np. Deckshield ID marki Flowcrete. W przypadku stropów garaży podziemnych w wieżowcach, które są poddane dużo większym siłom statycznym i dynamicznym, należy rozważyć zastosowanie posadzek żywicznych o wyższych parametrach, zapewniających przekrycie rys statycznych w klasie A3 (rozwartość rysy 0,5÷1,25 mm), a w szczególnych przypadkach nawet rys dynamicznych w klasie B3.2. Tego typu wymagania zapewniają systemy z dodatkową warstwą bardzo elastycznej membrany poliuretanowej, np. Deckshield EM.

2. Specjalne rozwiązania posadzkowe na płycie dennej o podwyższonej wilgotności

W większości przypadków wieżowce są realizowane w zwartej zabudowie śródmiejskiej, z wielopoziomowymi garażami podziemnymi, wykonywanymi w głębokich wykopach. W celu wyeliminowania zagrożenia dla sąsiednich budynków oraz ograniczenia wpływu wód gruntowych, budynki wysokościowe buduje się w technologii ściany szczelinowej i płyty dennej w postaci białej wanny.

Posadzka przemysłowa, parking
Posadzka przemysłowa – City Walk (The Avenues),
Fot. Flowcrete

Wiąże się to z ryzykiem podwyższonej wilgotności płyty dennej. Z tego względu rozwiązania posadzkowe powinny być niewrażliwe na tego typu zjawisko. W praktyce stosuje się specjalne żywice gruntujące odcinające wilgoć zawartą w podłożu, np. Hydraseal DPM.

3. Posadzki o zwiększonej przeciwpoślizgowości i odporności na promieniowanie UV na dachu

Mimo, że w Polsce rzadko wykonuje się lądowiska dla helikopterów na dachach wieżowców, tego typu projekty są często realizowane na świecie. Posadzki w takim przypadku powinny zagwarantować szczelność układu narażonego na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymagania te spełniają elastyczne posadzki poliuretanowe z membraną uszczelniającą, gwarantujące mostkowanie rys podłoża o dużej rozwartości. Całość rozwiązania dopełnia odpowiednio dobrana frakcja piasku, zapewniająca właściwy poziom antypoślizgowości i dodatkowa powłoka wierzchnia, niewrażliwa na oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego.

Posadzka przemysłowa, parking
Posadzka przemysłowa – Q22,
Fot. Flowcrete

Posadzki poliuretanowe, pomimo swoich bardzo wysokich parametrów, nie mogą być traktowane jako klasyczne izolacje przeciwwodne ze względu na ryzyko nietypowego uszkodzenia mechanicznego. Z tego powodu prawidłowo wykonana przegroda stropowa powinna zawierać hydroizolację pod płytą parkingową z możliwością odprowadzenia z niej wilgoci. Wykonując posadzki dachowe należy pamiętać, że montowanie jakichkolwiek elementów wyposażenia, takich jak bariery, oświetlenie, znaki drogowe itp. nie może prowadzić do ich rozszczelnienia i powinno być zrealizowane w sposób gwarantujący zachowanie ciągłości powłoki

4. Odporność na ścieranie ze względu na intensywny ruch kołowy

Projektując posadzki żywiczne na parkingach wieżowców należy liczyć się z bardzo intensywnym ruchem pojazdów – szczególnie narażone na uszkodzenie są drogi komunikacyjne i rampy wjazdowe. Z tego względu projektowane systemy posadzkowe powinny odznaczać się wyjątkową trwałością i odpornością na ścieranie – wymaganie normowe zostało określone poprzez spełnienie warunku < 3000 mg w Teście Tabera, przy wykorzystaniu koła H22, obciążeniu 1000 g i w 1000 cyklach. Posadzki parkingowe powinny dodatkowo posiadać dużą odporność chemiczną na takie substancje, jak benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, samochodowe płyny eksploatacyjne oraz sole odladzające.

Przeczytaj także:
http://gazetainstalacyjna.pl/2021/08/31/jak-wyeliminowac-slabe-punkty-stalowego-dachu/

5. Optymalnie dobrana kolorystyka dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników parkingu

Ze względu na dużą skalę powierzchni parkingowych w budynkach wysokościowych, najlepiej sprawdzają się na nich posadzki w jasnych kolorach, z błyszczącym wykończeniem. Poprzez odbicie światła sprawiają one, że parking odbierany jest przez użytkowników jako miejsce bardziej przestronne, przyjazne i bezpieczne. Przy doborze kolorystyki posadzek i oznaczeń poziomych należy kierować się zasadą, aby wszystko było dobrze widoczne z punktu widzenia użytkowników, pod kątem organizacji ruchu, oznaczenia stref ładowania samochodów elektrycznych, miejsc postojowych dla rodzin, osób niepełnosprawnych czy miejsc parkowania rowerów.

Posadzka przemysłowa, parking
Posadzka przemysłowa – City Walk (The Avenues),
Fot. Flowcrete

Przy projektowaniu posadzek żywicznych na parkingach w wieżowcach należy wziąć pod uwagę szereg uwarunkowań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Warto skorzystać w tym zakresie z wiedzy i doświadczenia doradców technicznych producentów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie.

Źródło:
Flowcrete

Related posts

Leave a Comment